Kennismaken & vacatures

Iedereen draagt bij

Veluwezoom is een solide, energieke en dynamische Scholengroep. Aan het resultaat draagt iedereen bij vanuit eigen rol, talent en expertise. (netwerkorganisatie)

 

Het organogram geeft de samenstelling van de Scholengroep weer. 

Organogram 25 maart 2024

 

Zo zijn wij georganiseerd:

  • Elke school van Veluwezoom heeft een schoolteam en een eigen directie.
  • Per tweetal vormen de meeste scholen een onderwijsteam. Dit bestaat uit de directeur onderwijsteam, leerkrachten, een interne begeleider, soms een adjunct-directeur en enkele specialisten.
  • Ons breed overleg is een denk- en werkplaats voor alle directeuren en adjunct-directeuren. Ook specialisten worden bij dit overleg betrokken.
  • In het koersoverleg zitten de directeuren onderwijsteam en de bestuurder. Zij stimuleren en monitoren de koersontwikkeling en de grote lijnen.
  • Leerkrachten met expertise rond een onderwijsinhoudelijk onderwerp vormen de kenniskringen. Zij dragen zorg voor bovenschoolse beleidsontwikkeling. Zij zijn de ogen en oren naar buiten en stimuleren ontwikkelingen in de scholen.
  • Een expertteam ondersteunt de scholen en het bestuur. Vaste expertise: onderwijs & kwaliteit, HR, secretariaat. Flexibele expertise (extern): financiën, huisvesting, communicatie, administratiekantoor.
  • College van bestuur: vormt formeel het bevoegd gezag en deze functie wordt uitgevoerd door één persoon, ook wel aangeduid met directeur-bestuurder.
  • Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr). Een vertegenwoordiging van elke mr maakt deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De scholen hebben een ouderraad, diverse commissies en leerlingpanels.
  • Op de achtergrond ziet de raad van toezicht (rvt) toe op het besturen van de organisatie. 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences