Kennismaken & vacatures

Hoe zijn wij georganiseerd?

Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar primair onderwijs, is opgericht per 19 april 2007.

 

Een beschrijving van het organogram staat onder de afbeelding.

Organogram

 

Beschrijving

  • Elke school in onze stichting heeft een eigen directie en vormt samen met één of twee andere scholen een onderwijsteam.
  • Een onderwijsteam bestaat uit de directeur onderwijsteam, leerkrachten, een interne begeleider, soms een adjunct-directeur en enkele specialisten.
  • Directieteam: de directeuren van de vijf onderwijsteams vormen het directieteam van de Scholengroep. Dit staat onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur. Adjunct-directeuren zijn actief betrokken bij het directieteam.
  • Kenniskringen: leerkrachten met expertise op een bepaald onderwerp, maken op stichtingniveau deel uit van kenniskringen. Zij dragen zorg voor beleidsontwikkeling, zijn de ogen en oren naar buiten en stimuleren ontwikkelingen in de scholen.
  • College van bestuur: vormt formeel het bevoegd gezag en deze functie wordt uitgevoerd door één persoon, ook wel aangeduid met directeur-bestuurder.
  • Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr), die vervolgens weer een vertegenwoordiging heeft in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De scholen hebben een ouderraad, diverse commissies en leerlingpanels.
  • Op de achtergrond speelt ook de raad van toezicht (rvt) een belangrijke rol.
  • Tenslotte noemen we hier de vertrouwenspersonen.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren