Kennismaken & vacatures

Ruimte voor eigen initiatief en innovatie

Scholengroep Veluwezoom is een dynamische stichting. Ontwikkeling staat centraal, voor leerlingen én werknemers. We hebben de know how in huis om bij te dragen aan ieders professionalisering en ontwikkeling.


Onze visie op personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met die op onderwijs. Dit stelt hoge eisen aan iedereen die bij de Scholengroep werkzaam is. We verwachten van medewerkers flexibiliteit, nieuwsgierigheid en eigen verantwoordelijkheid. Er is altijd ruim budget voor opleiding en ontwikkeling. We geven kansen aan medewerkers die wat willen.


In afgelopen jaren is gewerkt aan deze doelen:

  • Alle scholen kennen een professionele cultuur. Iedere medewerker kan zich (verder) tot professional ontwikkelen. Kwaliteit en een open sfeer zijn uitgangspunten.
  • Elke school voert ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. Op basis van de onderwijsdoelstellingen zijn de taken en competenties helder in beeld.

We noemen enkele resultaten. Loopbaanontwikkeling en scholing krijgen structureel veel aandacht. Een gemixte werkgroep heeft vitaliteitsbeleid ontwikkeld. Mede dankzij de onderwijsteams werken scholen onderling veel meer samen en we profiteren van elkaars talenten. Collega’s ontmoeten elkaar in kenniskringen en werkgroepen. Wie wil, kan deelnemen aan bovenschoolse projecten. We koesteren de dynamiek van nieuwsgierig zijn en uitproberen.

Sonja de Bruijne  

Zolang je nieuwsgierig bent, blijf je leren.

 

Sonja de Bruijne, leerkracht en onderzoeker

 

Kameleon 11  

Ik heb leerkrachten nodig die weten en begrijpen wat ik nodig heb. Die goed kunnen observeren en preventief handelen. Die mijn nieuwsgierigheid stimuleren door ook zelf nieuwsgierig te zijn.

 

Uit: wensen van onze leerlingen voor het koersplan

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences