Kennismaken & vacatures

Op school en in de regio

In Scholengroep Veluwezoom hebben we oog voor elk kind. Voor alle leerlingen met hun dromen, talenten en bijzonderheden. We investeren in hun toekomst. Dit doen we ook samen met andere schoolbesturen, kinderopvang en de gemeenten. 

 

In de groep

Dagelijks stemmen we het onderwijsaanbod af op de behoeftes van onze 4 tot 12-jarige leerlingen. De leerkrachten hebben er talloze instrumenten voor, bijvoorbeeld Snappet, handelingsplannen, methodes op maat, plusklas, vooruitwerklab of leerlingvolgssytseem. Lees meer op de websites van de scholen.

 

Passend onderwijs

PassendWijsPassend onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Zo nodig met wat extra aandacht en begeleiding. Lukt dat uiteindelijk niet op de ene school, dan zoeken we een geschikte school waar dat wel kan. Wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband PassendWijs, dat verantwoordelijk is voor het inrichten en realiseren van passend onderwijs in onze gemeenten en daaromheen.

 

Kinderopvang

Al onze scholen bieden kinderopvang aan. Wij werken samen met Puck & Co en Marron.

 

Regionale onderwijspartners

De bestuurders van primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) pakken alle kansen aan om de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Voor onze leerlingen is er bijvoorbeeld een informatiebrochure. En voor de scholen is een model onderwijskundig rapport beschikbaar.

 

In 2019 schrijven we met de regionale partners een nieuw regioplan. Dit besteedt onder andere aandacht aan het voorkomen van thuiszitters, aan hoogbegaafdheid, dyslexie en onderzoek naar meer tijdelijke plaatsingen op het speciaal basisonderwijs.

 

Samenwerken in en met gemeenten
Waar kunnen we samen meer bereiken? Regelmatig spreken de bestuurder van Scholengroep Veluwezoom en andere schoolbesturen, plus gemeenten Rheden en Rozendaal elkaar over dit onderwerp. Er zijn vier speerpunten benoemd waar samenwerking waardevol is: gezondheid, kansenongelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

Sterrenbos 17  

Stel mij vragen, en geef mij gewoon bedenktijd.

 

Uit: wensen van onze leerlingen voor het koersplan

 

Lappendeken 79  

Ik wil leren door doen, uitproberen en zo vertrouwen opbouwen.

 

Uit: wensen van onze leerlingen voor het koersplan

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren