Kennis-maken of inschrijven

Ieder zijn rol, samen verantwoordelijk

In overeenstemming met de wet- en regelgeving is het toezicht op bestuur en beleid van Scholengroep Veluwezoom belegd bij de Raad van Toezicht. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is actief bij ons beleid betrokken.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen in de organisatie met behulp van het toetsingskader. Wie zijn zij?

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De formele inspraak voor ouders en medewerkers is geregeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Lees meer.

 

Documenten

Kerntaken Bestuur en Directie

Profielschets leden van Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht

Toetsingskader juni 2016

Wervings- en selectieprocedure leden van de Raad van Toezicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren