Kennismaken & vacatures

Ieder zijn rol, samen verantwoordelijk

In overeenstemming met de wet- en regelgeving is het toezicht op bestuur en beleid van Scholengroep Veluwezoom belegd bij de raad van toezicht. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is actief bij ons beleid betrokken.

 

Twee maal per jaar is er een open, inhoudelijk gesprek tussen leden van de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ikjijwij, zichtbaar in de praktijk. 

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden: Rex Bierlaagh (voorzitter), Jacolien Spijkerboer, Imke Wilms, Nabela Zinad en Theo Boskma. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen in de organisatie met behulp van het toetsingskader.

Imke Wilms  

 

"Groeien als persoon, team en organisatie, daar ga ik voor. Dit zie ik terug in de missie van Scholengroep Veluwezoom: “ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst”.

 

 

Imke Wilms, lid raad van toezicht

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De formele inspraak voor ouders en medewerkers is geregeld in de medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) en vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarmee bestaat de GMR uit elf ouders (de oudergeleding) en elf leerkrachten (de personeelsgeleding). Yvon Hulst is (tijdelijk) voorzitter sinds december 2022.

 

Waar houdt de GMR van onze scholengroep zich mee bezig? Met zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen, zoals personeelsbeleid, de digitale gesprekscyclus, visieplan, koersplan, begroting, jaarrekening.  
Zes keer per jaar overlegt de GMR met het bevoegd gezag van de Scholengroep. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Op sommige punten heeft de raad adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele raad of voor één van haar geledingen.

 

Ouders en leerkrachten kunnen met vragen terecht bij de mr van hun eigen school.

 

Documenten

Kerntaken Bestuur en Directie

Profielschets leden van Raad van Toezicht

Reglement inclusief wervings- en selectieprocedure Raad van Toezicht

Toetsingskader juni 2016

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren