0

Kennismaken & vacatures

ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!

Nieuwsgierigheid is een motor voor leren en ontwikkelen.
Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke leeromgeving van onze basisscholen krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.

 

De openbare identiteit vertalen we in ikjijwij. Het staat voor samen ontwikkelen, samen bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap, over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open cultuur.

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
  • Opgericht per 19 april 2007

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
  • Opgericht per 19 april 2007

Scholengroep in beweging

Zomervakantie

vakantieOnze scholen hebben vakantie van 26 juli t/m 3 september.

Het bestuursbureau is vanaf 1 september weer bereikbaar.

Terugblik op 2020

Het Jaarbeeld 2020 is verschenen. Het geeft een impressie van ontwikkelingen en resultaten uit het afgelopen jaar. 

 

Zie de bijlagen hieronder om het Jaarbeeld te downloaden en om het volledige jaarverslag in te zien.

Jaarbeeld 2020

Beoordeel nu ons onderwijs

 

Heeft u de tevredenheidsmeting nog niet ingevuld? Mogen we toch vijf minuten van uw tijd vragen om dit alsnog te doen? Uw mening telt!

vraagteken rechthoek

 

Afgelopen week hebben alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten een tevredenheidsmeting van Scholengroep Veluwezoom ontvangen. Het onderzoek bestaat uit een aantal vragen, waarbij we ook uw toelichting op de vragen zeer op prijs stellen. Het invullen van het onderzoek kost 5 minuten van uw tijd en wordt anoniem behandeld.

 

Tussenstand

Tot nu toe heeft 17% van de ouders en 40% van de leerkrachten de tevredenheidsmeting ingevuld. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de tevredenheidsmeting op de computer in de klas in, waarbij een leerkracht aanwezig is om de vragenlijst klaar te zetten en eventuele vragen van de leerling te beantwoorden. In totaal is de enquete nu ingevuld door 161 leerlingen.

 

Wat meet het tevredenheidsonderzoek?

Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de studievaardigheid van kinderen. Om te weten te komen of ouders, leerlingen en leerkrachten dit ook zo ervaren, zetten we het tevredenheidsonderzoek in. Daarbij meten we de tevredenheid vanuit het perspectief van zowel de ouder, leerling als leerkracht over ons onderwijs.

 

Privacy van gegevens

Scholengroep Veluwezoom heeft éénmalig de contactgegevens van alle ouders en leerkrachten verstrekt aan een extern bureau (MLC). Dit bureau heeft de vorige tevredenheidsmetingen ook voor ons verzorgd. Met dit bureau is een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat wil zeggen dat de gegevens éénmalig ten behoeve van dit onderzoek gebruikt mogen worden. Ouders kunnen in het onderzoek aangeven of u bereid bent om meer toelichting te geven bij vragen of onduidelijkheden. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens geretourneerd dan wel vernietigd.

 

Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten geven ons inzicht in hoe de scholen binnen onze scholengroep presteren ten aanzien van het gegeven onderwijs, wat de beleving van ouders, leerkrachten en leerlingen is en welke ruimte tot verbetering binnen de scholengroep aanwezig is. Dit met als doel om uitkomsten te delen, van elkaar te leren en ons onderwijs samen nog beter te maken: IK JIJ WIJ!

 

Meer informatie?

Zie de bijlage.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren