Kennismaken & vacatures

Hoe zijn wij georganiseerd?

Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar primair onderwijs, is opgericht per 19 april 2007.

 

Ons organogram leggen we hier kort uit. Elke school in onze stichting heeft een eigen directie en vormt samen met één of twee andere scholen een onderwijsteam. De directeuren van de vijf onderwijsteams vormen het directieteam van de Scholengroep. Het directieteam staat onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur.

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr), die vervolgens weer een vertegenwoordiging heeft in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De scholen hebben een ouderraad, diverse commissies en leerlingpanels.

Op de achtergrond speelt ook de raad van toezicht (rvt) een belangrijke rol. Tenslotte noemen we hier de vertrouwenspersonen.

 

  • College van bestuur: vormt formeel het bevoegd gezag en deze functie wordt uitgevoerd door één persoon;
  • Directieteam: bestaat uit de vijf directeuren van de onderwijsteams en staat onder leiding van de directeur-bestuurder. Adjunct-directeuren zijn actief betrokken bij het directieteam.
  • Raad van Toezicht: heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen in de organisatie met behulp van het toetsingskader.
  • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de formele inspraak van ouders en medewerkers is in deze raad geregeld.
  • Kenniskringen: leerkrachten met expertise op een bepaald onderwerp maken deel uit van kenniskringen. Zij dragen zorg voor beleidsontwikkeling, zijn de ogen en oren naar buiten en stimuleren ontwikkelingen in de scholen.
Hannelore Bruggeman  

"Samen met de leerkrachten en overige professionals bieden we de kinderen in de gemeenten Rheden en Rozendaal goed onderwijs. Prachtig, om dit werk te mogen doen."

 

Hannelore Bruggeman, voorzitter college van bestuur


Hannelore Bruggeman is voorzitter College van Bestuur. In haar nevenfuncties bij PassendWijs en de PO-Raad houdt zij zich onder andere bezig met regionale jaarplannen en professionalisering van leerkrachten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren