Kennismaken & vacatures

Ieder zijn rol, samen verantwoordelijk

Bestuur, beleid, toezicht en inspraak zijn eigentijds georganiseerd en passend bij onze identiteit.  

 

College van bestuur

Het college van bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Scholengroep Veluwezoom. De functie wordt uitgevoerd door één persoon:

  • Hannelore Bruggeman 

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden. (Een korte kennismaking)

  • Rex Bierlaagh (voorzitter)
  • Imke Wilms
  • Nabela Zinad
  • Theo Boskma
  • vacature

De RvT-leden zien toe op het bestuur en beleid van de Scholengroep met behulp van het toetsingskader.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De formele inspraak voor ouders en personeelsleden is geregeld in de medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Een afvaardiging van deze raden heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Dit jaar versterken en moderniseren we onze medezeggenschap. De contouren zijn klaar en die gaan we uitwerken. Sleutelwoorden zijn: compact, duurzaam, behoud van hoge betrokkenheid, modern partnerschap. 

  • Maaike Steegmans is voorzitter van de GMR

Ouders en personeelsleden kunnen met vragen terecht bij de mr van hun eigen school.

ikjijwij  

Twee maal per jaar is er een open, inhoudelijk gesprek tussen leden van de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ikjijwij, zichtbaar in de praktijk. 

 

Rex Bierlaagh  

 

"De maatschappij verandert snel. Hoe jonger kinderen 'nieuwe skills' leren zoals creatief denken, ondernemerschap en digitale vaardigheden, des te meer ze zich thuisvoelen en een passende bijdrage leveren binnen de maatschappij. Dat geeft het toenemende belang van het basisonderwijs weer."

 

Rex Bierlaagh, voorzitter raad van toezicht

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences