Kennismaken & vacatures

We onderzoeken en innoveren

In kenniskringen pakken leerkrachten onderwijsinhoudelijke thema’s aan, met als doel Scholengroep Veluwezoom duurzaam te versterken. De schoolleiding faciliteert hen, onder andere bij het uitdragen van kennis in alle scholen. 

 

Medewerkers nemen deel in een kenniskring op basis van hun talent en affiniteit. Zij ontwikkelen zichzelf en dragen bij aan de ontwikkeling van Veluwezoom. Elke school is vertegenwoordigd in een kenniskring. De leden werken aan opdrachten uit eigen initiatief of omdat hen gevraagd is een thema uit te werken. 

 
Kenniskringen zijn actief rond deze thema's:

  • taal: richt zich op dyslexie en leesonderwijs;
  • rekenen;
  • intern begeleiders: richten zich op leeropbrengsten en passend onderwijs;
  • i-coaches: stimuleren en ondersteunen de scholen om met behulp van ict een rijkere leeromgeving te creëren.

We verwachten over meer thema’s kenniskringen te starten: Onderwijsbehoefte in relatie tot gedrag (ter ondersteuning van inclusief onderwijs), Burgerschap, Kansengelijkheid, Wetenschap en techniek/toekomstkunde. 

 

Twee kernkringen richten zich op onderwijsontwikkeling in de breedte:

  • ikjijwij, nieuwsgierig naar vandaag en morgen: richt zich op de ikjijwij-ontwikkeling en op het versterken en monitoren van nieuwsgierigheid;
  • doorontwikkeling van de zelfevaluatie

Een auditteam en een coachteam richten zich op kwaliteit van onderwijs en medewerkers. Diverse werkgroepen buigen zich over actualiteiten uit de dagelijkse praktijk. Incidenteel samenwerken gebeurt in de vorm van meet-ups

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences