Kennismaken & vacatures

Kwaliteit is dat waar wij in geloven

Hoe vertrouwen wij erop dat ons onderwijs goed is? Wij doen waarin we geloven, maken er afspraken over en ontwikkelen de juiste instrumenten.

 

Het schoolteam draagt de visie van de eigen school. Bovenschools maken we beleidsafspraken en ontwikkelen we kwaliteitsinstrumenten. We hanteren bijvoorbeeld de digitale gesprekkencyclus. Daarin hebben we afgesproken hoe vaak een leerkracht klassenbezoek krijgt van een (adjunct)directeur of intern begeleider.

 

Kern van onze kwaliteitszorg is dat de scholen twee keer per jaar zelfevaluaties maken op:

  • leeropbrengsten;
  • taal, rekenen en studievaardigheden;
  • veiligheid;
  • verwijzingen naar het voortgezet onderwijs;
  • welbevinden.

We bespreken op stichtingsniveau met elkaar de resultaten, met als doel elkaar te verbeteren. Bovendien vergelijken we jaarlijks onze resultaten met de landelijke normen.

 

Lappendeken 10

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren