Kennismaken & vacatures

Samen nieuwsgierig naar de toekomst

Samen met leerkrachten, ouders en andere stakeholders ontwikkelen wij ons beleid. Dit is ook een vorm van ikjijwij, leren en leven doen we samen.

 

Vers van de pers is ons Koersplan 2023-2027. Kort voor de zomervakantie is het vastgesteld. In het nieuwe schooljaar besteden we er meer aandacht aan op onze website. 

 

Het vorige koersplan 'Ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst' bevat onze ambities als Scholengroep. Ook geeft het richting aan de ambitieplannen in de scholen.

  • Alle scholen van de Scholengroep ontwikkelen zich aan de hand van een ambitieplan, passend bij hun omgeving, leerlingen, ouders, en partners. Zij kiezen een helder onderwijsconcept op basis van verfijning van de missie van de Scholengroep Veluwezoom: toekomstbestendig onderwijs, ikjijwij en het versterken van nieuwsgierigheid worden op een eigen manier uitgewerkt en gerealiseerd.
  • Het is en blijft een uitdaging de innovatie te verbinden met hoge leerresultaten, ook op de basisvakken. We bieden een rijke leeromgeving, waar afwisselend onderwijs wordt geboden, waar verschillende talenten ontdekt en ontwikkeld worden. We zijn ervan overtuigd dat kinderen goed kunnen leren als we meer leren door te doen, meer op maat met behulp van ICT en meer door buiten de klas te leren. Het onderwijs is pas goed als ook de leeropbrengsten op taal en rekenen goed zijn.
  • Samenwerken door allerlei geledingen heen maakt dat we veel en snel beleid ontwikkelen en kunnen innoveren. Verder werken aan de netwerkorganisatie intern en extern: leerlingen, ouders en kenniskringen, gemeenten, passend onderwijs etc. We groeien door het besef dat we steeds meer samen verantwoordelijk (mogen) zijn.

Kijk terug naar koersplan 2019-2023 en de samenvatting ervan.

 

Financiën

Scholengroep Veluwezoom is financieel gezond.

Bekijk onze Begroting 2022, Jaaragenda 2022, Jaarrekening 2022 en Jaarbeeld 2022

Bekijk onze Begroting 2021, Jaaragenda 2021, Jaarrekening 2021 en Jaarbeeld 2021

Bekijk onze begroting 2020, Jaaragenda 2020, jaarrekening 2020 en Jaarbeeld 2020

Bekijk onze begroting 2019, Jaaragenda 2019, jaarrekening 2019 en Jaarbeeld 2019
Bekijk onze begroting 2018, Jaaragenda 2018, jaarrekening 2018 en Jaarbeeld 2018

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren