Kennismaken & vacatures

ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!

Lappendeken 13Nieuwsgierigheid is een motor voor het leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn. Vind je de energie en lef om het nog eens te proberen, om op zoek te gaan naar jouw plek in de wereld. Nieuwsgierig naar jezelf, naar je talenten, naar wat jij kunt bijdragen. “Ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst” is een brede voorbereiding op de volgende stap.

 

 

Missie, visie, identiteit

Jaren geleden introduceerde Scholengroep Veluwezoom ikjijwij, als vertaling van de kernwaarden van openbaar onderwijs. Inmiddels zit ikjijwij in het DNA van de stichting en de scholen. Welke betekenis heeft het? Waar komt het vandaan? En wat merk je van ikjijwij in de scholen en de organisatie? 

foto buttons ikjijwij

 

 

IK ben nieuwsgierig naar de ander

JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder

 

 

ikjijwij helpt leerlingen om zelfbewust te zijn en goed samen te werken. Hoe gaat dat? De ‘ik’ nodigt uit om actief mee te doen, stimuleert om te bedenken: Wat wil ík eigenlijk? Wat kan ik bijdragen? Vervolgens ga je dit verder verkennen, via open vragen aan de ander. Je maakt er dus actief ‘jij’ en ‘wij’ van. Dit kan je doen met je klasgenootjes, je leerkracht, met ouders, buurtgenoten ... met iedereen.

Op deze manier vertalen wij de kernwaarde ‘van en voor de samenleving’ naar onze identiteit en ons onderwijs. ikjijwij is op talloze manieren zichtbaar in de scholen. Elk jaar vieren de leerlingen in maart de ikjijwij-week met een prikkelend, gezamenlijk thema. 

Judith Smeltink

 

"ikjijwij gaat over jezelf durven zijn, eigenaarschap, over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Belangrijke vaardigheden voor onze leerlingen. En voor ons als professionals."

 

Judith Smeltink, adjunct-directeur en lid van de kenniskring ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst

Versterkt de Scholengroep  

Ikjijwij is ook samen ontwikkelen, samen bouwen, samen leren. Het is een leefwijze die de ontwikkeling van de Scholengroep versterkt. Ieder neemt zijn rol en verantwoordelijkheid en draagt bij aan het geheel. In de klassen, onderwijsteams, kenniskringen, het management, enzovoorts. We betrekken de leerlingen, teams, ouders en externe partners bij de beleidsontwikkeling. Samen gaan we om een vraagstuk of probleem staan. Met gezamenlijke kennis en vanuit wederzijds respect zoeken we naar de beste oplossing. We ervaren dat dat een verrijking is. 

 

Nieuwsgierige houding

Ikjijwij creëert in Scholengroep Veluwezoom een open cultuur en het levert een professionele, nieuwsgierige houding op. Het maakt dat je elkaar inspireert, elkaars talenten ziet en samenwerkt. Je mag hier jezelf zijn. We verwachten het van elkaar. Dat betekent ook iets voor je zelfvertrouwen. Het is precies wat we meegeven aan onze leerlingen: het zelfvertrouwen om nieuwsgierig te kunnen zijn naar de ander, om te kijken naar de talenten van de ander en om erop te bouwen.

Nieuwsgierig zijn in een rijke leeromgeving brengt goede energie, het levert kinderen goede bagage op voor hun toekomst. Je leert makkelijker omgaan met veranderingen. De nieuwsgierige houding past bij deze tijd, waarin het belangrijk is om verschillen te overbruggen, met elkaar in gesprek te zijn en samen te bouwen aan de wereld om ons heen.

 

Lees meer: Interview met initiatiefnemer Hannelore Bruggeman in het vakblad 'Naar School'.

Expeditie 08  

Samenwerken met alle andere leerlingen in verschillende rollen.

 

Uit: wensen van onze leerlingen voor het koersplan

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren