Kennismaken & vacatures

Raad van Toezicht

Naast het College van Bestuur kent de stichting een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen in de organisatie met behulp van het toetsingskader.

 

Rex BierlaaghRex Bierlaagh, voorzitter
"De maatschappij verandert, door o.a. toenemende digitalisering, snel. Kinderen zullen op vroege leeftijd ‘nieuwe skills’ mee moeten krijgen. Zoals, creatief denken, ondernemerschap en digitale vaardigheden. Hoe vroeger ze dit leren, hoe meer ze zich thuis voelen en een passende bijdrage leveren binnen de maatschappij. Dit geeft, mijns inziens, het toenemende belang van en tevens ook mijn interesse in het basisonderwijs weer."


Imke WilmsImke Wilms
"Groeien, als persoon, team en organisatie, daar ga ik voor. Dit zie ik terug in het motto van Scholengroep Veluwezoom: ikjijwij, nieuwsgierig naar vandaag en morgen. Elke stap, vandaag en morgen, bepaalt mede de toekomst van leerlingen. Met mijn enthousiasme en spiegelende communicatiestijl hoop ik hieraan bij te dragen. Ik ben breed geïnteresseerd en benieuwd naar hoe mensen in een organisatie de strategie vertalen naar concrete resultaten. Mijn expertise ligt op het gebied van financiën & control. Ik ben werkzaam geweest als concern controller in het voortgezet onderwijs en nu als directeur Financiën & Control in het Middelbaar Beroepsonderwijs.”    


Theo BoskmaTheo Boskma    
“Mijn grootvader was hoofdonderwijzer en hij heeft al zijn kleinkinderen het belang van goed onderwijs op het hart gedrukt. Er kon geen moment voorbijgaan of mijn opa vroeg ons: “Hoe gaat het op school?” Als kind zit je natuurlijk niet altijd te wachten op die vraag, maar als volwassene heb ik regelmatig teruggedacht aan het belang van die vraag. Mijn opa had het beste voor met ieder kind, en hij kende het belang van goed onderwijs voor de toekomst van een kind. In mijn rol als toezichthouder lever ik graag een bescheiden bijdrage aan die toekomst.”


Nabila ZinadNabela Zinad 
is sinds 2008 werkzaam in het HBO onderwijs en werkt voor de HAN bij de Academie Mens en Maatschappij en is als academiregisseur betrokken bij de de ontwikkeling van Labs en Werkplaatsen van de HAN in Gelderland. "In het arabisch is er een gezegde: ‘Vraag het aan de mensen met ervaring, niet aan de geleerden’. Wat voor mij betekent dat de waarde van ervaringsverhalen krachter is dan wetenschappelijk onderzoek. Ik ben zelf opgeleid als onderzoeker, maar heb altijd de verhalen achter de ‘data’ veel betekenisvoller gevonden. Eén ervaringsverhaal kan meerdere inzichten geven. We hoeven niet altijd ver te zoeken naar antwoorden op complexe vragen. Deze antwoorden dragen mensen bij zich. Soms weten mensen niet eens dat ze ‘wijsheid’ in pacht hebben. Het vraagt aan anderen om alleen maar nieuwsgierig te zijn. Ervaringsverhalen zijn van onschatbare waarde vooral in een tijd van een overload aan informatie. Verhalen geven klank en kleur aan onze realiteit. Verhalen spreken tot onze verbeelding. Als kinderen de kracht van verhalen kunnen laten ervaren, geven we ze een sleutel naar vandaag en morgen’.

 

Jacolien Spijkerboer is lid van de raad van toezicht. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren