Kennismaken & vacatures

Raad van Toezicht

Naast het College van Bestuur kent de stichting een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen in de organisatie met behulp van het toetsingskader. Wie zijn zij?

 

Betty van Waesberghe, voorzitter is de laatste 13 jaren van haar werkzaam leven voorzitter van de directie van de HAN-Pabo geweest. Aanvankelijk van Pabo Arnhem en later ook van Pabo Groenewoud Nijmegen. Zij heeft zich altijd ingezet voor het opleiden van goede leerkrachten. Daarvoor was zij jarenlang als orthopedagoog werkzaam in de gezondheidszorg en kent daardoor ook het speciaal onderwijs zeer goed.

Duurzaam onderwijs acht zij van groot belang:

"Het gaat om het bieden van kansen aan alle kinderen zodat zij straks volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving".

 

Henri Schoonakker: "De kernwaarde van en voor de samenleving is door de Scholengroep Veluwezoom vertaald in de leefwijze "ik, jij, wij". Daar ga ik 100% voor".

 

Jacolien Spijkerboer: heeft jarenlange managementervaring in het  onderwijs en een breed zicht op diverse onderwijsvormen.

"Het gaat er om dat kinderen zich met plezier ontwikkelen, hun talenten ontdekken en zich voorbereiden op een volgende stap. De professionals in de school maken nadrukkelijk ook verbinding met ouders en andere organisaties in de regio. Hun rol is van grote betekenis."

 

Rex Bierlaagh: "De maatschappij verandert,  door o.a. toenemende digitalisering, snel. Kinderen zullen op vroege leeftijd ‘nieuwe skills’ mee moeten krijgen.

Zoals, creatief denken, ondernemerschap en digitale vaardigheden. Hoe vroeger ze dit leren, hoe meer ze zich thuis voelen en een passende bijdrage leveren binnen de maatschappij. Dit geeft, mijns inziens, het toenemende belang van en tevens ook mijn interesse in het basisonderwijs weer."

 

Imke Wilms: "Groeien, als persoon, team en organisatie, daar ga ik voor. Dit zie ik terug in de missie van Scholengroep Veluwezoom: Samen doelen bereiken. In mijn leven heeft het begeleiden van anderen bij hun leertraject een centrale plaats. Vroeger als verenigingsleider gymnastiek, daarna als student assistent en de afgelopen jaren als trainer en corrector. Ik ben enthousiast, heb een spiegelende communicatiestijl en ervaring op het gebied van financiën en control."

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren