Kennismaken & vacatures

Onze ambities

In het koersplan 2019-2023 hebben wij onze ambities voor de komende jaren vastgelegd. Inmiddels is ook koersplan 2023-2027 vastgesteld (lees meer). Na de zomervakantie volgt meer informatie op de website. 

 

Over Koersplan 2019-2023
We spraken met leerlingen, ouders, leerkrachten en andere professionals, allerlei externe contacten van Scholengroep Veluwezoom. Samen bepaalden we de strategische koers voor de komende jaren. Zo doen we dat dus: op de ikjijwij-manier. Ook bestudeerden we de trends die bepalend zijn voor het onderwijs.

 

Onze kaders en gedeelde ambities:

 

Lef en experimenteren
Lef en experimenteren
(Tekst gaat verder onder foto) Deze activiteiten gaan de leerlingen steeds vaker meemaken: Buiten leren Genoeg oefenen, dus ook niet te veel Engels en drama combineren Meer bewegen en leren Toepassen in de echte wereld Fouten maken! Want dat hoort erbij Wisselende leerkrachten Techniek, ICT Spannend onderwijs, dus een stapje uit je comfortzone Creatief werken, eigen handschrift Kinderen denktijd geven. Vragen stellen. Vaak wisselende groepjes, zodat ze met iedereen leren werken Terug naar Onze ambities
4 november
Lees verder
Innoveren & hoge leeropbrengsten
Innoveren & hoge leeropbrengsten
Het is een uitdaging om innovatie te verbinden met hoge leerresultaten, ook op de basisvakken. Die uitdaging gaan we aan! We bieden een rijke leeromgeving, met afwisselend onderwijs, waar verschillende talenten ontdekt en ontwikkeld worden. We zijn ervan overtuigd dat kinderen goed kunnen leren als we meer leren door doen, meer op maat met behulp van ICT en meer door buiten de klas te leren. (Tekst gaat verder onder foto) Innoveren doen we met beleid, want onze opdracht brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Hoge doelen, goede monitoring en analyse, en het zetten van de juiste vervolgstappen. De basis is - en blijft - dat leerlingen op passend niveau door kunnen naar het voortgezet onderwijs. Goede opbrengsten op taal en rekenen zijn de basis. We willen dat groep 8-ers die we uitzwaaien, blij zijn met wie ze zijn en wat ze kunnen. Terug naar Onze ambities.
4 november
Lees verder
Ontwikkelen
Ontwikkelen
Onze HRM ondersteunt de inhoudelijke ontwikkelingen. Het vak van leerkracht verandert, nu wellicht meer dan ooit. Dus zijn er stevige budgetten beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling. We introduceren collegiale consultaties en peerreviews. Leren van en met elkaar stellen we centraal. We zorgen voor goede begeleiding van leerkrachten in het vak en in de professionele cultuur, ook voor jonge startende collega’s. Onze kenniskringen zijn een bron van kennis en ontwikkeling. (Tekst gaat verder onder foto) Alles is erop gericht onze medewerkers vitaal te houden. Zij waarderen volop de wijze waarop ze kunnen bijdragen, binnen of buiten de school. Hier blijven we in investeren. Want onze leerkrachten en hun collega’s maken het verschil, met hun kennis, ervaring en onderzoekende houding. Goede kundige professionals met lef bouwen samen aan kwalitatief goed onderwijs. Terug naar Onze ambities.
4 november
Lees verder
Netwerken
Netwerken
Onze professionals zoeken elkaar op, dragen bij vanuit hun talenten en expertise. Samenwerken tussen schoolteams, staf, management, medezeggenschap maakt dat we veel en snel beleid ontwikkelen en kunnen innoveren. We werken verder aan de netwerkorganisatie intern en extern: leerlingen, ouders en kenniskringen, gemeenten, passend onderwijs, et cetera. We groeien door het besef dat we steeds meer samen verantwoordelijk (mogen) zijn. (Tekst gaat verder onder foto) De dwarsverbanden door de organisatie heen versterken het lerend vermogen. Voor een professional is het erg belangrijk een goed netwerk te hebben, om snel te kunnen sparren, samen iets te onderzoeken of te ontwikkelen. In onze Scholengroep bundelen en versterken we expertise in onze kenniskringen rond de thema’s zoals taal, rekenen, nieuwsgierigheid, i-coaches, intern begeleiders, ikjijwij. Terug naar Onze ambities.
4 november
Lees verder
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Duurzaamheid vindt steeds meer een vaste plek in het onderwijs, in de vorm van kennis vergroten en met elkaar aan de slag gaan. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor wat binnen ons bereik ligt: leerlingen zodanig begeleiden dat zij straks, of nu al, mee kunnen helpen aan een gezonde en mooie omgeving. Er is meer aandacht voor natuuronderwijs, wetenschap & techniek, en vaardigheden van de toekomst. (Tekst gaat verder onder foto) Ook het huisvestingsbeleid is gericht op duurzaamheid, onderhoud en het faciliteren van vernieuwend onderwijs. De onderwijskundige ruimtebehoefte van de leerling verandert: leerlingen leren ook buiten de klas, buiten de school en buiten het schoolplein. Onderwijskundige aanpassingen (de magnetenmuur, het skillslab en het schoolplein als leerplek) zijn of worden de komende jaren uitgevoerd. We zorgen ervoor dat alle scholen financieel gezond blijven en we investeren in het onderwijs van de toekomst. Terug naar Onze ambities.
4 november
Lees verder
Kwaliteit
Kwaliteit
Hoe vertrouwen wij erop dat ons onderwijs goed is? Sleutels tot kwaliteit zijn onze open cultuur, ikjijwij en het samenwerken. Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar, hebben hoge verwachtingen en maken samen beleidsafspraken. We investeren in leerkrachten en gebruiken kwaliteitsinstrumenten zoals tevredenheidspeilingen, peer review en de digitale gesprekkencyclus. (Tekst gaat verder onder foto) De scholen doen zelfevaluaties op: leeropbrengsten op taal, rekenen en studievaardigheden; (sociale) veiligheid en welbevinden; verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. De resultaten bespreken we met elkaar op stichtingsniveau, met als doel elkaar te verbeteren. Ook vergelijken we onze evaluaties met de landelijke normen. De raad van toezicht ziet op hoofdlijnen toe op het reilen en zeilen van de stichting en de scholen. Tevredenheidspeiling in 2020 Elke twee jaar vragen we aan ouders, leerlingen en leerkrachten; wat gaat goed, wat kan beter? De resultaten van 2018 staan samengevat op de website. In 2020 houdt Scholengroep Veluwezoom weer een peiling. Terug naar Onze ambities.
4 november
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren