Kennismaken & vacatures

Privacy is goed geregeld

De stichting en de scholen van Scholengroep Veluwezoom voldoen aan de privacy wetgeving en regels. Download de privacyverklaring en het privacyregelemt onderaan deze pagina. Tips voor ouders staan in het kader.

  • Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle bedrijven die privacygevoelige informatie hebben uit onze scholen;
  • De Functionaris Gegevensbescherming hebben wij geregeld via de Lumen Group;
  • In 2019 krijgen al onze leerkrachten een digitale opfriscursus over privacy.

Soorten gegevens
De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie, ADHD, etc.), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

 

Digitale lesmaterialen
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

 

Systemen
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem genaamd Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat een individuele school onderdeel uit maakt van Scholengroep Veluwezoom, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

 

Rechten van ouders
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de docent van de leerling, of met de schooldirecteur.

 

Publicatie beeldmateriaal

Om ouders en familieleden op de hoogte te houden van onze activiteiten, maken wij gebruik van foto’s en af en toe video-opnamen. Sommige foto’s zijn terug te vinden op onze website en social media accounts van de school. Ook worden foto’s en filmbeelden gebruikt in de communicatiemiddelen van school. Jaarlijks (en bij aanmelding) dienen ouders/verzorgers toestemming te geven voor de publicatie van beeldmateriaal van hun  kind(eren). Hiervoor ontvangen zij aan het begin van elk schooljaar een toestemmingformulier om te ondertekenen. Ouders/verzorgers kunnen ten alle die toestemming wijzigen. Hiervoor dienen zij contact op te nemen met de directie van deschool.

 

Privacy tips

 

Download onze privacyverklaring.

Download ons privacyreglement.

Regeling Taken en Bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming

Stel een vraag aan onze Functionaris Gegevensbescherming

Met deze instanties hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren