Kennismaken & vacatures

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken waarbij je het

onderwijsaanbod afstemt op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind.

 

Hoe kunnen wij de behoeften van een kind formuleren? Dat doen we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind van ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie et cetera heeft het nodig? Kindkenmerken vertalen we naar onderwijsbehoeften. Je richt je niet op de beperkingen van een kind, maar op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

 

Van analyse naar handelingsplannen

Vanuit dit gedachtegoed stellen wij onze hulpplannen (individuele- en groeps-handelingsplannen) op. Eerst wordt een didactische en pedagogische analyse gemaakt van de leerling. Daarin verwerken we zowel de resultaten als de onderwijsbehoeften van het kind. Vervolgens worden de leerlingen van een groep verdeeld in clusters. Voor elk clusters wordt een groepshandelingsplan opgesteld. Hierin staat concreet omschreven hoe we voorzien in de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen of deze individuele leerling.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren