Kennismaken & vacatures

Toekomstgerichte scholen, die veel samenwerken

Onze elf scholen en de stichting zetten samen missie en koers uit. We delen heldere gezamenlijke ambities. 

 

Alle scholen van Scholengroep Veluwezoom zijn toekomstgericht: ze ontwikkelen zich aan de hand van een ambitieplan, passend bij hun omgeving, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Ze kiezen een helder onderwijsconcept op basis van verfijning van de missie van de Scholengroep; toekomstgericht onderwijs, ikjijwij en het versterken van nieuwsgierigheid worden op een eigen manier uitgewerkt en gerealiseerd. Boekje Koersplan 2019-2023 geeft een samenvatting van ons strategisch beleid.

Elke school heeft een eigen motto. Bijvoorbeeld De Expeditie Ontdek de wereld en groei!, Kindcentrum Robin Je doet ertoe! en De Lappendeken Samen nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Kijk ook eens bij het overzicht van onze scholen.

 

Ambitieplannen

 

Ambities

De afbeelding laat zien hoe we samen ambities afspreken; over nieuwsgierigeid centraal, over kwaliteit, netwerken en over de uitdaging om innovatie te verbinden met hoge leerresultaten. Samenwerken door de geledingen heen maakt dat we veel en snel beleid ontwikkelen en kunnen innoveren. We werken verder aan de netwerkorganisatie, intern en extern: leerlingen, ouders en kenniskringen, gemeenten, passend onderwijs, et cetera. We groeien door het besef dat we steeds meer samen verantwoordelijk (mogen) zijn.

 

In het koersplan hebben de scholen de waarborgen voor goed onderwijs afgesproken. Zoals ikjijwij, hoge verwachtingen en passend onderwijs. Lees meer over onze ambities.

 

Op school

Nieuwsgierigheid centraalWij zorgen ervoor dat kinderen hun school ervaren als een rijke en veilige leeromgeving. Ze leren door te máken, krijgen rekenen, taal en andere kennis aangboden. We leren hen ook zelfinzicht te ontwikkelen: hoe leer ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig om verder te komen, heb ik een goed zelfbeeld en ben ik daar blij mee?
We geven ze 21e eeuwse vaardigheden mee: probleemoplossend gericht zijn, creatief, goed kunnen samenwerken, ICT-geletterd/computational thinking, sociaal en cultureel vaardig, communiceren en kritisch denken. Het is belangrijk gereedschap om de toekomst mee tegemoet te treden. 

 

We hebben oog voor elk kind. En nieuwsgierigheid maken wij tot het hart van ons onderwijs!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences