0

Kennismaken & vacatures

Home

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal.
  • Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal.
  • Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)

Scholengroep in beweging

Pabo-studenten volgen een deel van hun opleiding in de school

In de praktijk nieuwe leraren opleiden, daar raken medewerkers van Veluwezoom enthousiast van. De Scholengroep is partner geworden van de pabo van Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Wat levert dit ’Opleiden in de school’ op? Meer leraren én goede leraren. Dus: nog beter onderwijs voor onze kinderen.


‘Opleiden in de school’ gebeurt op veel scholen in ons land. Waarom doen we dit? Belangrijke doelen zijn: theorie en praktijk beter op elkaar afstemmen; startende leraren behouden voor het vak. Het helpt om het lerarentekort terug te dringen. Voor Veluwezoom is het interessant om jong talent aan te trekken en vast te houden voor de scholen. We kunnen beter onze verantwoordelijkheid nemen. En we hebben dichter contact met de pabo. 


We zijn begonnen!
De aanvraag voor het officiële partnerschap is goedgekeurd. Het ‘Opleiden in de School’ is gestart. Team Daalhuizen OidsMedewerkers van ODS Daalhuizen (Velp): Annemarieke Negenman (Leerkracht van groep 3 en schoolopleider), Dion Steffelaar (2e-jaars Pabo student, eerste periode, groep 5-6) en Majorie Metzke (directeur)Schoolleider Majorie Metzke: “Op twee grote scholen krijgen pabo-studenten nu opleiding in de praktijk, voor twee dagen in de week. Daalhuizen heeft op dit moment vier studenten in huis, Dorpsschool Rozendaal idem. Dit aantal neemt wellicht nog toe.” Andere scholen van Veluwezoom staan te trappelen om mee te doen. Dat kan: het partnerschap mikt dit schooljaar op 36 studenten, verdeeld over elf scholen.

 

De rol van de schoolopleider is nieuw: die is de spin in het web tussen basisschool, student en pabo. Veluwezoom heeft de eerste twee schoolopleiders al benoemd: Annemarieke Negenman (Daalhuizen) en Isabel Suurmeijer (Dorpsschool Rozendaal). 


Majorie Metzke: “In de projectgroep nemen we dit jaar de tijd om verder kennis te maken tussen pabo en de deelnemende scholen. We gaan beelden aanscherpen, zodat we in gezamenlijkheid kunnen werken aan een leeromgeving en organisatie rondom de student. Op de lange termijn is het ook samen invulling geven aan ‘opleiden in de praktijk’.“

 

Partnerschap is toegekend
September 2022 werd de aanvraag voor het partnerschap ingediend. Er ging heel wat voorbereiding aan vooraf. Hannelore BruggemanHannelore BruggemanHannelore Bruggeman, voorzitter college van bestuur: “De vraag ‘wat kunnen wij doen aan het lerarentekort?’ speelde natuurlijk ook in onze vitaliteitsgroep. De gedachte ontstond dat wij stevig willen bijdragen aan de opleiding van nieuwe collega’s. Zo kwam ons voornemen in de begroting.”
In covid-tijd werd met acht partnerbesturen uit de regio, waaronder PCBO Rheden, alles voorbereid. De aanvraag voor bekostiging is ingediend. In december volgde een positieve beoordeling. Scholengroep Veluwezoom  kan nu in vier jaar toewerken naar volwaardig partnerschap in opleiden. 


Alle scholen
Krijgt iedereen in Veluwezoom te maken met opleiden in de school? “We bieden in komende jaren zestig opleidingsplaatsen aan”, zegt Hannelore. “Dus er zijn meer kansen voor collega’s die willen opleiden of begeleiden. We gaan sowieso intensiever samenwerken met de pabo-vestigingen van de hogeschool in Arnhem en Nijmegen (HAN).” 

           Stage versus oids

November 23Continue reading
Daalhuizen en het Rhedens starten wetenschapsklas

Vijftien kinderen van Daalhuizen en uit de brugklas van het Rhedens Rozendaal gaan samen leren onderzoek doen. Zij nemen dit najaar deel aan de wetenschapsklas. Dit is een lessenserie over: wat stel je je voor bij een onderzoek? Hoe zet je het op, hoe voer je het uit? De wetenschapsklas is ontwikkeld samen met de Radboud Universiteit.

 

Bas de Boer is leerkracht op Daalhuizen. Samen met een natuurkunde-scheikunde docent van ‘t Rhedens Rozendaal verzorgt hij de wetenschapsklas. Allebei hebben ze leerlingen uitgekozen voor deze bijzondere klas. Wat levert het de kinderen op? Bas: “Ze leren onderzoek doen. We dagen hen uit om met hun nieuwsgierigheid iets te doen. Ze bedenken hun eigen vragen en antwoorden.”  

Wetenschapsklas

wetenschapsklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma
De lessenserie duurt zeven weken. Grofweg gaan de eerste twee lessen over vragen als: ‘Wat houdt het in, onderzoek doen? Wat kan je ermee?’ Dan volgen enkele lessen waarin de kinderen hun onderzoek uitvoeren en conclusies trekken. De laatste week is voor presentaties. De kinderen doen alles zelf. De leerkrachten hebben puur een begeleidende rol. In groepjes van 3 of 4 bedenken de leerlingen hun eigen onderzoeksvraag en -opzet.  

 

Het thema van de wetenschapsklas is ‘automatisch gedrag van mensen of dieren’. Twee jaar geleden verdiepte de Lappendeken zich ook in automatisch gedrag.

 

Het initiatief is een schot in de roos. Daalhuizen heeft ongeveer twintig kandidaatjes uit groep 8 die in aanmerking komen voor de wetenschapsklas. De meesten staan te springen van enthousiasme.

 

Ouders denken mee
Vooraf is er eerst een informatiemiddag voor ouders. Zij krijgen uitleg over de lesinhoud en studiebelasting. De wetenschapsklas is pittig: zeven weken lang zijn de kinderen er woensdagochtend mee bezig. Ze missen gewone lessen, die ze later zelf moeten inhalen. Dus het is belangrijk dat de ouders mee beoordelen of de wetenschapsklas past bij hun kind.

 

Volgend jaar februari start een tweede groep kinderen. Ook dan in een mix van groep 8 en de brugklas. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs.

Digitaal zijn we vaardiger. Dat is winst van de Covid-tijd. Lees meer in ons jaarverslag.

Wat waren de belangrijke ontwikkelingen in 2021? Je leest het in de poster Jaarbeeld 2021. 

 

Klik onderaan de pagina voor een leesversie (PDF). En voor het bestuursjaarverslag.

Jaarbeeld 2021

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences