Kennismaken & vacatures
ikjijwij-week: leren van de Rotary, actief zijn in de buurt, burgerschapspel spelen

De vlag hangt uit bij onze scholen! Elk jaar in maart vieren de leerlingen de ikjijwij-week. Zij zetten hun eigen school in de schijnwerpers. Het programma bevat dit jaar gastlessen van de Rotaryclub, een burgerschapsspel en activiteiten voor de buurt.

 

vlag ikjijwijikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst is onze visie. Veel kinderen zijn natuurlijk enorm nieuwsgierig naar hun toekomst! In bovenbouwklassen geven zakenmensen uit de Rotaryclub Rheden Rozendaal gastlessen. Zij vertellen over hun beroep. Deze voorbeelden geven leerlingen een kijkje in wat zij later kunnen worden.

 

ikjijwij is ook burgerschap

Op alle elf scholen spelen de kinderen uit een hele jaargroep een burgerschapsspel. Sommige scholen kiezen voor ‘Terra Nova’: leerlingen spelen dat ze een minimaatschappij oprichten en inrichten. Andere scholen spelen ‘Uniekies’: bij dit spel gaat het om samenwerken om je doel te bereiken.

 

In actie voor de buurt

‘Van en voor de samenleving’ hoort bij de ikjijwij-week. De scholen hebben nagedacht: wat kunnen we betekenen voor onze omgeving? Wat voor moois of goeds kunnen we doen? Dit zijn enkele voorbeelden van activiteiten die zijn gekozen:

  • ze nodigen buurtbewoners uit om kennis te komen maken;
  • laten leerlingen iets maken of bakken, en delen dit uit in de buurt;
  • ze maken muziek of spelen spelletjes bij een verzorgingstehuis in de buurt;
  • of organiseren een geld-inzamelactie voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, omdat dit volop leeft op hun school.

De Week van Openbare scholen

De ikjijwij-week van Scholengroep Veluwezoom valt altijd samen met de landelijke Week van Openbare scholen. Sinds 2014 (al bijna 10 jaar!) verzint de kenniskring ‘ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst’ boeiende opdrachten en activiteiten voor leerlingen om aan te werken. Daar hangen we de vlag voor uit!

Welke plannen voeren de scholen dit jaar samen uit? Bekijk de Jaaragenda 2023.


Eén van de hoofdzaken dit jaar is dat de Scholengroep een nieuwe koersplan uitbrengt voor 2023-2027.  Dit gebeurt op de ikjijwij-manier. Dus uit alle scholen denken leerlingen, professionals, ouders, mr-leden en overige relaties mee. Daarnaast schrijft elke school een nieuw ambitieplan voor de komende periode. Nog een speerpunt: de scholen gaan werken met een nieuw leerlingvolgssysteem. 

 

De plannen zijn samengevat in de poster Jaaragenda 2023. Onderaan vind je als bijlagen:

  • Leesversie van de poster.
  • De volledige begroting.

Jaaragenda 2023

February 14Continue reading
Hoe ziet een leerzame dag eruit? Leerlingen geven advies voor ons nieuwe koersplan.

Elke vier jaar bespreken onze scholen samen of het onderwijs dat ze geven goed is, beter of anders moet. Een belangrijke stap is om de leerlingen te vragen: wat denken jullie dat je op school moet leren?

 

ikjijwij leerlingpanel ScholengroepOngeveer twintig leerlingen gaven hun mening in het leerling-panel van Scholengroep Veluwezoom. Ze deelden hun ervaringen en tips bij de volgende vragen.

  • Een leerzame dag! Hoe ziet die eruit?
  • Hoe doet iedereen mee? Samen leren, samen werken, samen doen.
  • Wat vind jij dat je later moet kunnen?
  • Wat zijn jouw ideeën en tips om de school leuker, interessanter, fijner te maken?

De leerkrachten maakten aantekeningen van alle antwoorden. Zij begeleidden ook de tafelgesprekken. Van elke school waren twee leerlingen aanwezig uit groep 7/8. De adviezen van de leerlingen vormen input voor het koersplan 2023-2027 en voor de ambitieplannen van de scholen. 

Leerlingpanel gesprek Leerlingpanel groep aan het werk

 Leerlingpanel groep Leerlingpanel mindmap

 

Samen plannen maken 

ikjijwijDe volwassenen werken ook volop mee aan goed onderwijs voor de komende jaren. Het bestuur heeft een panelgesprek gehouden met ouders, leerkrachten en schoolleiding. Met professionals is teruggeblikt op de afgelopen koersperiode. Met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is gesproken over de identiteit.

 

Zomer

Het koersplan 2023-2027 van Scholengroep Veluwezoom is klaar rond de zomer. Tegen die tijd hebben ook alle basisscholen hun eigen ambitieplan af.

Liesbeth BomersLiesbeth Bomers, intern begeleider en leerkracht De Expeditie

 

“In de gesprekken verraste mij vooral de oprechte interesse van de kinderen in elkaar en in elkaars schoolomgeving. Je zag ze nieuwsgierig zijn: ‘Hoe gaat dat dan bij jullie?’ en ‘Waarom doen jullie dat zo?’. Ze hadden verfrissende ideeën en oplossingen. Ook lieten ze elkaar een andere kant zien, ‘Zo kan het ook’. 

Ik heb daar ontzettend van genoten."

 

Logo Ik Jij Wij

ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!

Nieuwsgierigheid;

een motor voor leren en ontwikkelen.

Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit en naar de volgende stap. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke leeromgeving krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.

IK ben nieuwsgierig naar de ander
JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder.

ikjijwij;

ontwikkelen, samen bouwen, samen leren.

Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is 'van en voor de samenleving'. Deze kernwaarde hebben wij vertaald in 'ikjijwij'.
ikjijwij, leren en leven doen we samen. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap, over zelfbewust en oplossings-gericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open cultuur. 

Nieuwsgierigheid;

een motor voor leren en ontwikkelen.

Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit en naar de volgende stap. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke leeromgeving krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.

IK ben nieuwsgierig naar de ander
JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder.

ikjijwij;

ontwikkelen, samen bouwen, samen leren.

Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is 'van en voor de samenleving'. Deze kernwaarde hebben wij vertaald in 'ikjijwij'.
ikjijwij, leren en leven doen we samen. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap, over zelfbewust en oplossings-gericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open cultuur. 

De scholengroep in getallen

11

Openbare basisscholen

Veluwezoom

 

Dorpen:
Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren en Spankeren

Inline imageVeluwezoom

1840

Leerlingen

totaal

Veluwezoom

167

Leerlingen per school (gemiddeld)

Veluwezoom

98

Leerlingen op de speciale basisschool

Veluwezoom

180

Medewerkers

Veluwezoom

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences