Kennismaken & vacatures

Elke school een eigen ambitieplan

Al onze tien scholen staan voor kwaliteit. Zij werken aan onderstaande onderwerpen. Zo realiseren wij de ambities die we samen hebben afgesproken. 

Onze scholen:

 • hebben een eigen ambitieplan passend bij de koers ikjijwij nieuwsgierig naar vandaag en morgen.
 • werken altijd samen met hun stakeholders, leerlingen en ouders.
 • zoeken samenwerking als daar meerwaarde is voor de eigen school of de andere school.
 • zijn proactief. We werken liever aan vaardigheden als samenwerking, vriendschappen bouwen en grenzen aangeven dan het pesten aanpakken.
 • bieden onderwijs waarin ze kennis op allerlei manieren toepassen. Dit houdt het onderwijs nieuw en fris voor leerlingen.
 • werken aan mooie leeropbrengsten (minimaal gemiddelde van de schoolgroep) en hebben hoge verwachtingen (realiseren basisvakken taal, rekenen, burgerschap, creatieve vakken en digitale geletterdheid). We zorgen ervoor dat alle resultaten zichtbaar en navolgbaar zijn. We hebben een cyclische ontwikkelcultuur.
 • geven inhoud aan inclusief onderwijs. Onze inzet is dat leerlingen het onderwijsaanbod krijgen dat zij nodig hebben.
 • bepalen hoe breed zij als schoolorganisatie zijn en werken daar de komende jaren aan: Kindcentrum, rijke schooldag etc.
 • anayseren de succesfactoren van goed onderwijs en brengen daardoor focus aan op de teamontwikkeling.
 • maken gebruik en dragen bij aan kennisontwikkeling in teams en kenniskringen. We zijn samen verantwoordelijk.
 • staan op kennis van onderwijs, persoonsvorming en nodigen anderen uit.
 • maken twee keer per jaar een zelfevaluatie en dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfevaluatie van de Scholengroep.
 • zijn veilige scholen waar kinderen met plezier en vertrouwen met elkaar omgaan.
 • en natuurlijk hebben we ook oog voor wettelijke zaken zoals: veiligheidsbeleid, schoolgids, schoolondersteuningsprofiel zijn actueel.

koers en ambities

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren