Kennismaken & vacatures

Ruimte voor scholing, eigen initiatief en innovatie

Scholengroep Veluwezoom is een dynamische stichting. Ontwikkeling staat centraal, voor leerlingen én werknemers. We hebben de know how in huis om bij te dragen aan ieders professionalisering en ontwikkeling.


Onze visie op personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met die op onderwijs. Dit stelt hoge eisen aan iedereen die bij de Scholengroep werkzaam is. We verwachten van medewerkers flexibiliteit, nieuwsgierigheid en eigen verantwoordelijkheid. Er is altijd ruim budget voor opleiding en ontwikkeling. We geven kansen aan medewerkers die wat willen.


In afgelopen jaren is gewerkt aan deze doelen:

  • Alle scholen kennen een professionele cultuur. Iedere medewerker kan zich (verder) tot professional ontwikkelen.
  • Kwaliteit en een open sfeer zijn uitgangspunten.Elke school voert ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. Op basis van de onderwijsdoelstellingen zijn de taken en competenties helder in beeld.

We noemen enkele resultaten. Loopbaanontwikkeling en scholing krijgen structureel veel aandacht. Een gemixte werkgroep heeft vitaliteitsbeleid ontwikkeld. Sinds de komst van onderwijsteams werken scholen onderling veel meer samen en we profiteren van elkaars talenten. Collega’s ontmoeten elkaar in kenniskringen en werkgroepen. Wie wil, kan deelnemen aan bovenschoolse projecten. We koesteren de dynamiek van nieuwsgierig zijn en uitproberen.

Erik Slag nov 2018 werkgroep vitaliteit  

"We maken het voor elkaar."

 

Erik Slag, leerkracht en lid van de werkgroep vitaliteit

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren