Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Strategie en beleid

In samenspraak met ouders, schoolteams en gmr heeft de Scholengroep de doelen voor 2015-2019 vastgesteld.

Focus op hoge opbrengsten en ontwikkeling

Ook voor de komende jaren staan goede leeropbrengsten bovenaan. Taal, rekenen en studievaardigheden zijn cruciaal om een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast zetten we talentontwikkeling centraal. We vinden het belangrijk dat elk kind zich bewust wordt van de eigen talenten en dat zij uitgenodigd worden deze te ontdekken en te ontwikkelen.

We vinden het van belang dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen leerproces, zodat zij zelfstandig worden in het leren en eigenaarschap leren ervaren.

Een rijke leeromgeving voor onze leerlingen

We zijn gericht op samenwerken zodat we meer voor onze  leerlingen kunnen betekenen. We gaan vaardigheden tot samenwerken versterken voor leerlingen en personeel, en we gaan onze organisatie zo inrichten dat iedereen meer wordt uitgedaagd samen te werken. We herijken onze eigen toegevoegde waarde, stellen vast waar we het verschil maken, en steken daar onze tijd in!

We geloven er in dat we zo onze hoge verwachtingen waar kunnen maken en ook met onze relatief kleine schoolteams hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs kunnen bieden:  Samen waar het kan, apart waar het verschil ertoe doet!

21-eeuwse competenties in de scholen

Ons onderwijs is modern en stimuleert de 21-eeuwse competenties voor onze leerlingen. Deze competenties zullen steeds meer zichtbaar zijn in onze scholen. Het vaardiger worden in de 21-eeuwse competenties geeft voor leerlingen en leerkrachten tools voor de toekomst.