Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Hoe zijn wij georganiseerd?

Elke school die bij ons is aangesloten, heeft een eigen directie. Die directeuren samen vormen het directieteam van de Scholengroep, dit staat onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr), die vervolgens weer een vertegenwoordiging heeft in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Er zijn op elke school een ouderraad en diverse commissies. Op de achtergrond speelt ook de raad van toezicht een belangrijke rol. Tenslotte noemen we hier de vertrouwenspersonen. 

Het nieuwe samenwerkingsverband in onze regio heet Passendwijs. In dit samenwerkingsverband werken diverse schoolbesturen nauw samen. 

College van bestuur

foto Hannelore op website

Hannelore Bruggeman is directeur-bestuurder van Scholengroep Veluwezoom. Zij vervult de formele rol van college van bestuur.

 

"Samen met de leerkrachten en overige professionals kunnen we de kinderen in de gemeenten Rheden en Rozendaal goed openbaar onderwijs bieden. Prachtig, om dit werk te mogen doen."

Raad van toezicht

Naast het College van Bestuur kent de stichting ook een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende rol en telt vijf leden. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen in de organisatie met behulp van het toetsingskader.

Directieteam

De directeuren van de scholen vormen samen het directieteam, dat onder leiding staat van de directeur-bestuurder.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Alle scholen hebben mr-leden afgevaardigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).  In deze raad is de formele inspraak geregeld voor ouders en medewerkers.