Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


't Sterrenbos - Speerpunten 2018

Eén onderwijsteam

’t Sterrenbos in Dieren is een school voor speciaal basisonderwijs. We werken vanuit de gedachte van adaptief onderwijs. We zorgen voor een pedagogisch klimaat waarin kinderen die onderling sterk verschillen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Dit gaat uit van de basisbehoefte van elk kind: ze krijgen geloof en plezier in hun eigen kunnen, ze hebben het gevoel dat anderen hen waarderen en met hen willen omgaan, en ze kunnen iets ondernemen zonder hulp van anderen. Onze kinderen moeten vaak opnieuw gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dat stelt eisen aan onze leerkrachten. Wij passen ons daarom aan het niveau van het kind aan (kindvolgend) en bieden het naaste ontwikkelingsniveau aan (kindstimulerend).

Samenwerken en expertise delen
Eind 2017 is het besluit genomen dat SBO ’t Sterrenbos samengaat met OBS de Kameleon in één onderwijsteam. In 2018 gaan we dan ook steeds hechter met elkaar samenwerken en expertise met elkaar uitwisselen. De eerste activiteit waarbij beide scholen betrokken zijn, is het opstellen van een gezamenlijke profilering voor het aantrekken van een nieuwe gezamenlijke directeur. Daarmee starten we eind december 2017. Met de samenwerking geven we uitvoering aan het plan van de scholengroep Veluwezoom om haar scholen te laten samenwerken in een structuur van onderwijsteams. Het SBO moest daarin nog opgaan.

Centrale Eindtoets
In 2018 gaan we ons verder oriënteren op toetsing met de Centrale Eindtoets. Het speciaal basisonderwijs had altijd een eigen manier om de leerlingen van groep 8 te toetsen, als voorbereiding op en doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Er komt nu een landelijke algemene norm voor een Centrale Eindtoets. Wij gaan op zoek naar een adaptieve toets die het beste bij onze doelgroep past. Daarvoor analyseren we komend jaar verschillende toetsen, zodat we eind 2018 de juiste eindtoets kunnen kiezen. Met het inzetten van de Centrale Eindtoets binnen het speciaal basisonderwijs voldoen we aan de wettelijke verplichting die hiervoor is opgesteld.