Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Rheder Enk - Speerpunten 2018

Leerlijn borgen

Basisschool Rheder Enk staat voor goed primair onderwijs aan ieder kind in Rheden en omgeving. Als openbare school vinden we het belangrijk dat alle kinderen samen werken, spelen en leren, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergronden. Samenwerken doen we ook met de ouders van leerlingen en externe partners. Niet voor niets is ons motto ‘Want leren doen we samen’.

Vaardigheden
We willen ons onderwijs op een hoogstaand 21e eeuws niveau brengen. Creativiteit, presenteren en coöperatief leren en werken spelen hierbij een belangrijke rol. Op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden hebben we gewerkt aan een doorgaande lijn op het aspect ‘coöperatief leren en werken’. In 2018 wordt deze lijn geborgd. Het aspect ‘creativiteit en presenteren’ is een onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden dat voor het jaar 2018 op de agenda staat. Binnen de plusclub, die wekelijks werkt aan 21e eeuwse vaardigheden, krijgt dit onderdeel nu al de nodige aandacht. Opzet is om dit schoolbreed verder uit te rollen.

Van 0 tot 13 jaar
Krachtige samenwerking met externe partijen levert een win-winsituatie op. Zo ontwikkelen we samen met kindcentrum de Kroeseboom een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit jaar hebben we een 3+ groep. We zorgen voor borging van deze doorgaande leerlijn.