Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Koningin Emma - Speerpunten 2018

Groeps- en vakdoorbrekend

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een positieve leerhouding ontwikkelen en goed kunnen samenwerken. We koesteren en prikkelen hun nieuwsgierigheid en zorgen ervoor dat ze actief kennis opbouwen. Ook stimuleren wij de leerlingen hoge verwachtingen te hebben en zich bewust te worden van hun talenten en hun eigen leerstrategie. Het idee is dat zij leren doorzetten en tegelijkertijd volop de gelegenheid krijgen zichzelf te zijn. Zo werken we samen aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Op weg naar PBS-certificering
De Koningin Emmaschool ontwikkelt zich gestaag verder richting een Positive Behaviour Support school (PBS-school). Hiermee versterken we ons pedagogisch klimaat. Wij zitten in het laatste implementatiejaar van een driejarig traject en verwachten in 2018 de officiële PBS-certificering te behalen.

Kroonwerk
Samen met onderwijsadviesbureau PentaRho zijn we bezig een andere invulling te geven aan de middagen. Het project Kroonwerk heeft als doel om groeps- en vakdoorbrekend te gaan werken. Zo kunnen we zorgen voor interactieve en gecombineerde lessen aardrijkskunde, geschiedenis, begrijpend lezen en natuur en techniek.

Snappet
We willen zorgen voor modern onderwijs in de kernvakken door aandacht te besteden aan 21e eeuwse vaardigheden, waaronder ICT-geletterdheid van onze leerlingen. Tabletonderwijs met Snappet levert daar een bijdrage aan. Zo kunnen we leerstof op maat aanbieden bij rekenen, taal en lezen.