Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


De Wensvogel - Speerpunten 2018

Ouderbetrokkenheid 3.0

De Wensvogel is de brede school van Dieren die een breed aanbod verzorgt voor onderwijs en opvang van kinderen van 2 tot 14 jaar. Ons motto is: eruit halen wat erin zit. Dit doen we door te denken vanuit kansen en mogelijkheden, het zien van kwaliteiten, en het handelen vanuit respect voor ieders eigenheid. Onze leerkrachten beschikken over goede didactische vaardigheden en gebruiken het IGDI-model (het interactieve, gedifferentieerde, directe instructiemodel). We werken onder de paraplu van de ‘koffer vol kindkracht’, dat is de kern van ons onderwijs. Een onderdeel van de koffer is het werken met wensen en talenten van kinderen. Ook zijn de ontdekweken een belangrijke bouwsteen van ons onderwijs. Met dit alles geeft de Wensvogel vleugels aan talent.

Samenwerken
Dit schooljaar zijn we gestart met ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren van ouders gaan we naar meer samenwerken met ouders. Alle communicatie rondom de ontwikkeling van de leerling krijgt een nieuwe opzet. Bij de start van het schooljaar hebben we een ‘Wensvogel kick-off’ gehouden. Na een gezamenlijke lunch van ouders en kinderen gingen ouders met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. Ook zijn we gestart met omgekeerde oudergesprekken: met een vragenlijst gaat de ouder in gesprek met de leerkracht. En als derde houden wij onze spiegelgesprekken met leerlingen nu samen met de ouders (vanaf groep 3). Dit bevordert de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Techniek
We zijn aan de slag gegaan met de implementatie van techniekonderwijs in onze ontdekweken. Eerst heeft het team een startdag techniek gehad, daarna zijn de kinderen van alle groepen een dag lang ondergedompeld in techniek. Het thema is onderzoekend en ontwerpend leren. We zoeken nog naar een manier om hier een structureel vervolg aan te kunnen geven.

Leeskilometers
Woordenschatonderwijs is en blijft een belangrijk speerpunt voor ons. Een goede woordenschat draagt immers bij aan het succes van het onderwijs. Daarom bouwen we dit jaar de methodiek ‘Met woorden in de weer’ verder uit. Woordenschatcoördinatoren zijn opgeleid en we houden audits over ons woordenschatonderwijs. Dit jaar wordt ook een taalcoördinator opgeleid. Om het leesplezier te vergroten hebben we dit schooljaar een bibliotheek op school. Kinderen kunnen nu veel leeskilometers maken. Leescoördinatoren zijn opgeleid en we hebben een leesplan opgesteld en geïmplementeerd.