Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


De Lappendeken - Speerpunten 2018

Onderzoek in de klas

Voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een kleine dorpskern is een basisschool van groot belang. De Lappendeken wil een sprankelende school zijn die toekomstgericht is. We bieden leerlingen een fundament voor de ontwikkeling van kind tot volwassene. Op de Lappendeken leren kinderen wat hun mogelijkheden zijn, waar hun grenzen liggen, welke talenten ze hebben en hoe ze deze optimaal kunnen inzetten. Ook ontdekken ze hoe ze het leven en leren op en buiten school met zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden.

Magie van magneten
In 2017 zijn wij gestart met het tweejarig traject ‘Onderzoek de klas in!’ Onze leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doen mee aan een project van het wetenschapsknooppunt van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Doel van dit traject is om een winnend onderzoek van de universiteit te vertalen naar basisschoolkinderen. Dat maakt wetenschap toegankelijk voor het basisonderwijs.

Onze school heeft dit schooljaar gekozen voor het onderzoek van hoogleraar natuurkunde Alexey Kimel ‘Welke invloed heeft licht op magneten?’ Voor de kinderen is dit vertaald naar ‘Hoe tem je de magie van magneten met licht?’ Volgend schooljaar kiezen we dan weer een nieuw winnend onderwerp.

 

Denklessen
Dit project sluit prima aan bij de ‘denkgroep’ die wij in 2016 zijn gestart. Hierin leren kinderen uit verschillende groepen kritische, analytische- en creatieve denkvaardigheden te ontwikkelen. In de denklessen gaan de leerlingen dieper in op ‘onderzoekend leren’ en leren ze hoe zij vragen specifieker kunnen maken en kunnen ombuigen tot onderzoeksvragen.

Door kennis te maken met wetenschap en onderzoekend leren kunnen we de talenten van leerlingen ontdekken en stimuleren. Niet alleen de kinderen maar ook de leraren kunnen hiermee een onderzoekende houding ontwikkelen en zich professionaliseren in onderzoekend leren.