Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


De Kameleon - Speerpunten 2018

Impuls voor muzieklessen

Op onze school zíen wij ieder kind: we weten wat het kind bezighoudt, wat het kan en waar zijn talenten liggen. Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van het kind en bieden elke leerling hulp en ondersteuning om zich te kunnen ontplooien. Onze enthousiaste leerkrachten zorgen voor een rijk onderwijsaanbod en veel structuur, maar ook voor ruimte zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze kinderen leren samen spelen en samenwerken met respect voor elkaar en de omgeving. Een prettige sfeer, een veilige omgeving en goede communicatie zijn voor ons belangrijke pijlers. Wij zijn open, toegankelijk en gericht op samenwerking met kinderen en ouders, binnen de school en in onze omgeving.

Muziek
Naast een goede cognitieve ontwikkeling vinden wij de muzikale ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Daarom heeft De Kameleon samen met de twee andere scholen binnen het onderwijsteam - De Lappendeken en de Annie M.G. Schmidtschool - subsidie aangevraagd voor de muziekimpuls. Die aanvraag is gehonoreerd. Alle leerkrachten zijn enthousiast gestart met het scholingstraject. Ze krijgen ondersteuning van cultuurbedrijf RIQQ en begeleiding van een professionele muziekdocent. Doel is dat alle leerkrachten vaardig zijn in het geven van muzieklessen op school en dat kinderen hieraan veel plezier beleven. We zien dit als een kans om de cognitieve en muzikale ontwikkeling van kinderen te verbinden. De leerkrachten zijn inmiddels zo enthousiast dat een deel van het team naast het scholingstraject ook samen gitaarlessen volgt om de impact en het plezier van muziek in de klas nog meer te vergroten.

School en wijk verbinden
Verder intensiveren we de samenwerking met onze partners van brede school Het Kasteel. Zo starten we in 2018 met een verlengde schooldag: leerlingen kunnen na de reguliere schooltijden bij de partners en hun vrijwilligers uit de wijk terecht voor sport, muziek, creatieve activiteiten, koken en allerlei workshops. Zo willen we samen met onze partners een programma opstellen dat educatief van aard is en de verbinding maakt tussen de school en de wijk.