Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Daltonschool Prinses Margriet - Speerpunten 2018

i-Coaches en Bomberbot

De Prinses Margrietschool positioneert zich als dé Daltonschool in de regio en zet het begrip ‘wereldburgerschap’ centraal. Naast een focus op rekenen en taal nemen Engels en de moderne media een belangrijke plaats in binnen ons onderwijsaanbod. Wij zijn een school waar iedereen met respect met elkaar omgaat. Samen met de ouders werken we eraan om het beste uit onze leerlingen te halen.

Inzicht in talenten
Ons team werkt met de methode ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov. Deze methode richt zich op het vergroten van focus en betrokkenheid van kinderen op hun leerproces. We geven leerlingen inzicht in hun eigen talenten door hen uit te dagen op gebied van ICT en techniek. Met moderne media zoals iPad’s, leerlingensoftware en digibordsoftware zorgen we voor een stimulerende leeromgeving die de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied volgt. Daarmee willen we de ambities van onze leerlingen vergroten en een goede werkhouding stimuleren.

Reflecteren
Binnen het Daltononderwijs is reflectie een nieuwe kernwaarde. We gaan dit inbedden in onze werkwijze en verdiepen ons vooral op het onderdeel ‘reflecteren met en door leerlingen’.

De taakbrief is voor leerlingen in de bovenbouw het middel om te reflecteren op hun werk en handelen. Reflecteren met de taakbrief is gespreksonderwerp in de leerlingenraad. Het werken met Snappet geeft leerlingen snelle en duidelijke feedback. Streefdoelen worden duidelijk gemaakt, waardoor leerlingen inzicht krijgen in hun eigen leerproces.