Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Daltonschool Daalhuizen - Speerpunten 2018

i-Coaches en programmeren

Op de openbare Daltonschool Daalhuizen laten we ons inspireren door de toekomst: de 21e eeuwse vaardigheden laten zien wat onze kinderen nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden krijgen steeds meer inbedding in ons onderwijsaanbod. Daalhuizen staat voor samen spelen, samen leren, samenwerken! 

Cultuur, expressie en ICT
We stimuleren de ambities en een goede werkhouding van onze leerlingen. Door ze uit te dagen op het gebied van ICT en techniek, cultuur en expressie, krijgen ze inzicht in hun eigen talenten. We schaffen licenties voor 1-2-3 Zing! aan. Ook zorgen we voor materialen en programma’s op gebied van ICT, programmeren en techniek. We gebruiken media als iPad’s, leerlingensoftware en digibordsoftware om kinderen een stimulerende leeromgeving aan te bieden. De inzet van Snappet op tablets zorgt voor differentiatie in verwerking.

We maken een verkenning van de leerlijnen programmeren vanuit het SLO. We verrijken het aanbod aan materialen op het gebied van programmeren en techniek. i-Coaches worden opgeleid en verdiepen zich in het curriculum rondom programmeren voor leerlingen (leerlijnen SLO). We schaffen nieuwe materialen aan op het gebied van programmeren, waaronder licentie voor het programma Bomberbot. 

Reflecteren
Reflectie is een nieuwe kernwaarde binnen het Daltononderwijs. We zijn bezig om dit in te bedden in onze werkwijze en zorgen voor verdieping op het onderdeel reflecteren met en door leerlingen. 

Leerlingen in de bovenbouw werken met een taakbrief om te reflecteren op hun werk en handelen. Het werken met tabletonderwijs van Snappet geeft leerlingen snelle en duidelijke feedback. Streefdoelen worden inzichtelijk gemaakt, waardoor leerlingen inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Reflecteren met de taakbrief is gespreksonderwerp in de leerlingenraad.