Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Jaarbeeld 2017

Bekijk een impressie van ontwikkelingen, cijfers en activiteiten in het afgelopen jaar. 


Highlights 2017

Passend binnen de strategie van de stichting werken directeuren en teams continue aan de versterking van de eigen school. Al onze scholen hebben een stimulerend schoolplan voor de periode 2015-2019. De directeuren, teams en ouders stelden die plannen samen op.

Lees hieronder een impressie van de highlights uit 2017.


Dorpsschool Rozendaal.png

Dorpsschool Rozendaal

Meerbegaafdheid

Omdat een groot gedeelte van onze kinderen gemiddeld tot meer begaafd is, hebben we in 2017 een beleidsstuk over meerbegaafdheid geschreven. Hierbij hebben we de ouders betrokken. Een praktische uitwerking van het beleidsstuk is dat nu iederéén – in plaats van alleen een selecte groep - gebruik maakt van de Pittige Plus Torens in de week-/maandtaak. Verder zijn we blij dat na veel voorbereidingen daadwerkelijk is gestart met de bouw van onze nieuwe school.


De Kameleon.png

De Kameleon - Velp

Brede School

De Kameleon maakt onderdeel uit van brede school het Kasteel. In 2017 hebben we de samenwerking met de peuterspeelzaal verder uitgebreid. In het bijzijn van ouders en de IB’er vonden warme overdrachten plaats, waardoor de IB’er direct zicht had op de zorg rondom nieuwe leerlingen. Verder hebben we ons gefocust op een efficiënt gebruik van het digitale leermiddel Snappet, waardoor kinderen duidelijk meer eigenaar van het eigen leerproces zijn geworden.

 

 


Rheder Enk.png

Rheder Enk - Rheden

Groeiend aantal leerlingen

Het aantal leerlingen van onze school blijft stijgen, in vier jaar tijd is het aantal verdubbeld. Dat is te danken aan de goede naam die onze school heeft in het dorp. Continuïteit, een goede communicatie met ouders, het onderwijsconcept, het sociale aspect dat de school laat zien aan de inwoners van het dorp (IK, JIJ, WIJ) en de uitstraling daarbij, zorgen voor deze naam.


De Lappendeken.png

De Lappendeken - De Steeg

Samenwerking met ouders

Onze school kent een intensieve en duurzame samenwerking met ouders. Teamleden, ouders en kinderen willen elk hun steentje hieraan bijdragen. Betrokkenheid, verbondenheid en veiligheid zijn zowel bij De Vreedzame School als bij ons volgmodel Looqin (SEO) belangrijke pijlers in ons onderwijs geworden. Wij willen dit de komende jaren ook steeds meer zichtbaar maken in de school.


Daalhuizen.png

Daltonschool Daalhuizen

Enthousiast team

Het Dalton-concept geeft onze school een duidelijk en op de toekomst gericht profiel. Het gebouw is open en prettig in licht en sfeer en we hebben een team dat enthousiasme en spirit uitstraalt. Dat merken we in het aantal aanmeldingen: het leerlingenaantal neemt fors toe, in september 2017 zijn we gestart met 14 groepen. Omdat we ook voor 2018 een groei voorzien, hebben we een aanvraag gedaan voor extra ruimte. 


Sterrenbos.png

't Sterrenbos - Dieren

Van Snappet naar Gynzy

We zijn in 2017 gestart met de digitale leerweg ‘Snappet’. Deze bleek voor de uitvoering binnen het SBO, met wisselende groepen, niet datgene te brengen wat we ervan hadden verwacht. Halverwege het schooljaar zijn we van digitale leerweg gewisseld en is de keuze gemaakt voor Gynzy. Het heeft even geduurd voor we de overstap goed en wel konden maken. Begin 2018 zal deze uitgerold worden vanaf groep  MB-B tot BB-B. Het team wordt getraind in de inzet van dit nieuwe leermiddel.

 


Logo de Expeditie-rgb
logo t Schaddeveld.png

't Schaddeveld - Dieren en Laag Soeren (nu De Expeditie)

Wereldoriëntatie De Vinci

 In januari 2017 zijn we gestart met een integrale methode voor wereldoriëntatie, Da Vinci. Deze methode biedt thematisch onderwijs en is geschikt voor het werken in combigroepen. Verder werken we aan een betere naamsbekendheid van onze school en gaan we aan de slag met de adviezen van een imago- en positioneringsonderzoek dat we hebben uitgevoerd.


De Wensvogel.png

De Wensvogel - Dieren

Goede communicatie met ouders

Bij ons staat een goede communicatie hoog in het vaandel. Korte lijnen tussen ouders, leerlingen en school vinden wij belangrijk. Wij zijn het schooljaar 2017-2018 gestart met een aantal zaken rondom ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. Een intensievere samenwerking met ouders bevordert de ontwikkeling van leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: omgekeerde oudergesprekken en onze spiegelgesprekken worden gehouden tussen leerkracht – leerling én direct ouders erbij.


Koningin Emma.png

Koningin Emmaschool - Dieren

Engelse les

Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met Engelse les in de groepen 1 tot en met 8. De eerste resultaten in de groepen 1 tot en met 6, waar het een nieuw vak is, zijn erg positief. De leerlingen zijn enthousiast en pikken de taal snel op. Verder hebben we de ouders meer betrokken bij school door hen niet alleen in de uitvoering maar ook al in de voorbereiding van activiteiten een rol te geven.


Annie MG Schmidt.png

Annie M.G. Schmidtschool - Dieren

Van en met elkaar leren

Met het onderwijsteam organiseren wij gezamenlijke studiedagen waarop ‘van en met elkaar leren’ centraal staat. We maken gebruik van elkaars expertise en zoeken elkaar op als we een  sparringpartner nodig hebben. In 2017 lag de focus van het onderwijsteam vooral op het rekenonderwijs. Daarbij hebben we gekeken naar de inzet van Snappet en naar de bouwstenen en voorwaarden voor goed rekenonderwijs in de hele school.

logo nieuw klein.jpg

Prinses Margriet - Spankeren

Betere resultaten

Onze leerlingresultaten laten een verbetering zien, zowel op de tussentijdse toetsen als op de eindtoets. De tussenopbrengsten lagen in 2017 alle op de inspectienorm. Schoolbreed hebben we ingezet op vlot technisch lezen met behulp van de methode Estafette en met intensiveringsprogramma’s. Daarnaast blijven we de nadruk leggen op de begrijpend lezen strategieën.