Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Stichting voor openbaar primair onderwijs

Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar primair onderwijs, is opgericht per 19 april 2007. De Scholengroep telt tien openbare basisscholen (obs) en één school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Circa 200 medewerkers geven onderwijs aan circa 1750 kinderen.

Missie: samen doelen bereiken

Met “Ik Jij Wij” bieden wij onze leerlingen een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Door het werken aan een positieve leerhouding, een goede samenwerking, en het ontwikkelen en koesteren van nieuwsgierigheid worden doelen bereikt. Naast het actief opbouwen van kennis, stimuleren wij leerlingen hoge verwachtingen te hebben, bewust te worden van hun talenten en hun eigen leerstrategie. Samen leren maar ook volop de gelegenheid krijgen jezelf te zijn.

Visie

De scholen van de Scholengroep werken allemaal aan onze gezamenlijke missie, maar scholen leggen hun eigen accenten in hun schoolplan. De scholen van de Scholengroep Veluwezoom onderscheiden zich in ieder geval met onze leefstijl ik-jij-wij. Zij nodigen stakeholders in een vroeg stadium uit samen inhoud te geven aan ontwikkelingen waar zij voor komen te staan. Deze co-creatie zal steeds vaker zichtbaar zijn in de school.

Wij geloven in duurzame veranderingen. Niet te snel, goed doordacht en besproken, en vervolgens stap-voor-stap samen gerealiseerd. Wij werken samen, over onze grenzen heen, om de leerlingen het beste te kunnen bieden: voorop staat een rijke leeromgeving waarin zij worden uitgedaagd goede leerresultaten te behalen op taal, rekenen, studievaardigheden en zich te ontwikkelen op de 21-eeuwse competenties.

 

In onze overtuiging zijn eigenaarschap, wendbaarheid, inspirerend en uitnodigend de kernbegrippen voor de komende jaren.