Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Resultaten peilingen 2013 op hoofdlijnen

De respons

Ouders

Leerkrachten

Leerlingen

OOP (onderwijsondersteunend personeel)

 

67%

84%

97%

73%

Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zou aanbevelen bij vrienden, familie of collega's

Meer dan 70% van ouders en leerkrachten hebben een score van 8 of hoger gegeven.

Scholengroep Veluwezoom heeft meer promoters (zij die een 9 of een 10 hebben gegeven) dan detractors (zij die getal van 0 tot en met 5 hebben gegeven). Voorde verschillende doelgroepen is de uitkomst van de promoters-detractors, het zogenaamde NPScijfer als volgt:

-      OOP                  +38%

-      Leerlingen          +34%

-      Leerkrachten      +20%

-      Ouders               +17%

In welke mate is de school in staat het beste uit het kind te halen?

Binnen de Scholengroep Veluwezoom ervaart men dat het beste uit het kind gehaald wordt. Vooral leerlingen zijn hier uitgesproken over (gemiddeld cijfer 8,2). Ouders geven op deze vraag een gemiddeld cijfer van 7,4 en leerkrachten geven een 7,7.

Als positief wordt de  aandacht voor de begeleiding van individuele kinderen genoemd. En dat kinderen graag naar school gaan.  Aandacht wordt gevraagd voor meer uitdaging voor goede leerlingen en meer begeleiding voor individuele kinderen.

Leerkrachten vinden dat hen veel mogelijkheden wordt geboden om het beste uit leerlingen te halen. Als kanttekening worden de grote groepen, combinatieklassen, werk- en tijdsdruk en bezuinigingen op materialen genoemd.

In welke mate voelt u zich gehoord c.q. kunt u met uw punten bij de school terecht

Binnen de Scholengroep Veluwezoom voelt men zich over het algemeen goed gehoord en hebben zowel de ouders, leerkrachten en OOP-ers het gevoel dat ze met hun punten terecht kunnen. Vooral leerkrachten zijn hier positief over. Het gemiddelde cijfer van leerkrachten is 8,2, OOP-ers 8,3, ouders 7,8 en leerlingen 7,6.

Positieve geluiden zijn dat de leerkrachten/directie goed toegankelijk zijn en ouders serieus worden genomen.

Kritische kanttekeningen worden geplaatst dat het soms ontbreekt aan opvolging van afspraken en dat de toegankelijkheid per leerkracht soms verschilt.

Mate waarin men aan de eigen ontwikkeling kan werken?

Binnen Scholengroep Veluwezoom ervaren leerkrachten, dat ze de kans hebben om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Er wordt gemiddeld een 8,1 gegeven.

Positieve geluiden zijn: mogelijkheden duidelijk aanwezig en is onderdeel van het POPgesprek.

Kanttekeningen worden geplaatst dat de scholingsmogelijkheden minder op het individu is gericht en dat er minder opleidingsbudget beschikbaar is voor administratief personeel.