Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Handige lijstjes


Klachtenregeling Scholengroep Veluwezoom

Door de stichting Scholengroep Veluwezoom is na overleg met het team van directeuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een klachtenregeling vastgesteld.

Deze regeling beoogt een zorgvuldige behandeling van klachten waarmee het belang van betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). 

De regeling is alleen van toepassing als men met zijn klachten niet ergens anders terecht kan.

In de schoolgids van uw school treft u tevens informatie over hoe u kunt handelen bij een klachten. De zowel interne als externe vertrouwenspersonen worden hier genoemd.


Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 25 februari 2014 is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld.

Via uw school kunt u tevens een exemplaar opvragen; een specifiek voor de school geldend stappenplan (blz. 6A)  is dan toegevoegd.