Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Tevredenheidsonderzoek

donderdag 22 februari 2018 - 17:00
Tevredenheidsonderzoek

In maart worden alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten van Scholengroep Veluwezoom uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.

 

Het onderzoek bestaat uit vijf vragen, waarbij we ook uw toelichting op de vragen zeer op prijs stellen. Het invullen van het onderzoek kost 5 minuten van uw tijd en wordt anoniem behandeld.

 

Wat meet het tevredenheidsonderzoek?

Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de studievaardigheid van kinderen. Om te weten te komen of ouders, leerlingen en leerkrachten dit ook zo ervaren, zetten we het tevredenheidsonderzoek in. Daarbij meten we de tevredenheid vanuit het perspectief van zowel de ouder, leerling als leerkracht over ons onderwijs.

 

Wie ontvangt het tevredenheidsonderzoek?
Alle ouders, leerlingen en leerkrachten ontvangen een (per doelgroep specifiek gemaakt) tevredenheidsonderzoek.

 

Privacy van gegevens

Scholengroep Veluwezoom heeft éénmalig de contactgegevens van alle ouders en leerkrachten verstrekt aan een extern bureau (MLC). Dit bureau heeft de vorige tevredenheidsmetingen ook voor ons verzorgd. Met dit bureau is een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat wil zeggen dat de gegevens éénmalig ten behoeve van dit onderzoek gebruikt mogen worden. Ouders kunnen in het onderzoek aangeven of u bereid bent om meer toelichting te geven bij vragen of onduidelijkheden. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens geretourneerd danwel vernietigd.

 

Logo ikjijwij vierkant

Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?

De uitkomsten geven ons inzicht in hoe de scholen binnen onze scholengroep presteren ten aanzien van het gegeven onderwijs, wat de beleving van ouders, leerkrachten en leerlingen is en welke ruimte tot verbetering binnen de scholengroep aanwezig is. Dit met als doel om uitkomsten te delen, van elkaar te leren en ons onderwijs samen nog beter te maken … : IK JIJ WIJ!

 

Meer informatie?
Meer informatie over de tevredenheidsonderzoeken kunt u in de rechterkolom (bij vraag en antwoord) vinden.