Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Ouders

Ouders en verzorgers zijn belangrijke gesprekspartners voor de Scholengroep.

De meeste contacten verlopen rechtstreeks met de leerkrachten, medewerkers en directie van de school. Binnen de school en bovenschools is de formele vertegenwoordiging van ouders goed geregeld. 

 

Zodra bovenschoolse onderwerpen spelen waarbij ook de inbreng van ouders belangrijk is, organiseren bestuur en directie speciale bijeenkomsten. In 2011 gingen die over het strategisch beleid. In 2012 gaat een reeks dialoogsessies over het onderwerp 'identiteit'.